PolishOrigins Forum

 FAQFAQ    SearchSearch    MemberlistMemberlist    ProfileProfile    Log in to check your private messagesLog in to check your private messages    Log inLog in    RegisterRegister 
Author
Message
Bill Rushin
PO Top Contributor


Joined: 14 Dec 2009
Replies: 311
Location: Virginia Beach, Va.

Back to top
Post Posted: Sat Jan 01, 2011 1:05 am      Post subject: PODHALE area of research
Reply with quote

Several members have research interests in this area. Please post anything on topic here.


Podhale Map!.jpg
 Description:
 Filesize:  90.67 KB
 Viewed:  13329 Time(s)

Podhale Map!.jpg


View user's profile
Send private message
Send e-mail
Bill Rushin
PO Top Contributor


Joined: 14 Dec 2009
Replies: 311
Location: Virginia Beach, Va.

Back to top
Post Posted: Fri Jan 07, 2011 3:42 pm      Post subject:
Reply with quote

More info to be added here so check back soon.
View user's profile
Send private message
Send e-mail
Bill Rushin
PO Top Contributor


Joined: 14 Dec 2009
Replies: 311
Location: Virginia Beach, Va.

Back to top
Post Posted: Tue Jan 11, 2011 5:51 pm      Post subject:
Reply with quote

A list of names of Polish officers and Border Protection Corps and the National Police, Border Guard and the Prison Guards. Everyone named on the list were born in the area of Podhale. Prisoners at Kozelsk, Starobelsk and Ostashkov from the area of three counties: Nowy Targ, Tatra, and Sucha of Podhale.

(I used Google Translate so it’s not perfect. I edited the first two names-i.e. extracted the Polish version and left the English- I didn't have time to do all of them-Bill)


WIEZNIOWIE KOZIELSKA PRISONERS Kozelsk

He was murdered in Katyn

1. BAHDAJ John Ignatius, Lieutenant, son of Daniel and Mary, born 2 Feb 1912 in Zakopane. A graduate of the local gymnasium. Graduated in 1933 he worked in the office of notary in Zakopane.

2. BURTAN Ladislas Joseph, Lieutenant, son of Casimir and Emilia Komperdów, born 9 Mar 1910 year Czarny Dunajec. A graduate of Gymnasium. Seweryn Goszczynski in Nowy Targ.

3. CHUDZIKIEWICZ Wiktor , por. rez., s. Antoniego i Michaliny Parys, ur. CHUDZIKIEWICZ Victor, cf dir, s. Anthony and Michalina Parys, born. 12 XII 1900 r. w Stanislawowie. 12 XII 1900 in Stanislawow. Nauczyciel w Panstwowym Gimnazjum „Liliana” im. A teacher at the National Gymnasium, "Liliana" them. Oswalda Balzera w Zakopanem. Oswald Balzer in Zakopane.


4. CIECIEL Stanislaw , plk w st. sp, s. Jana i Marii z d. Wanat, ur.12 XI 1885 r. Kroscienku nad Dunajcem. CIECIEL Stanislaus, Col. st sp, s. John and Mary nee Wanat, ur.12 Nov 1885 Kroscienko Dunajec River. Prezes Najwyzszego Sadu Wojskowego. President of the Supreme Military Court.

5. CIKOWSKI Edward Adam , por., s. Ferdynanda i Florentyny z Chlebowskich urodzony ur. CIKOWSKI Edward Adam, cf, p. Ferdinand and Flora of Chlebowskich ur born. 2 X 1897 r. w Czarny Dunajcu. 2 Oct 1897 in Black Dunajec. Inzynier rolnik Ukonczyl gimnazjum w Krakowie. Engineer farmer graduated high school in Krakow.

6. CZUBERNAT Jan , por. rez. s. Ludwika i Marii ur. CZUBERNAT Jan, cf res s. Louis and Mary born. 7 V 1891 roku w Pensylwanii USA. 7 May 1891 in Pennsylvania USA. Miejski lekarz weterynarii Zakopane. Zakopane city veterinarian.

7. DRAPELLA Rudolf , mjr rez., s. Ludwika i Marii, ur. Drapella Rudolf, Maj. dir, s. of Louis and Mary, born. 17 VII 1888 r. w Pewelce pow. 17 VII 1888, in Pewelce pow. suski. suski. Absolwent Akademii Handlowej w Krakowie (1909). A graduate of the Academy of Economics in Cracow (1909).

8. DZIELSKI Antoni , por. sluzby stalej, s. Wojciecha i Filomeny z Fiedorów, ur. Dzielski Anthony, see the fixed service and s. Wojciech Filomena with Fedorov, born. 7 VI 1908 roku w Dziale. 7 Jun 1908 in Department. Szkole powszechna ukonczyl w Dziale. Elementary school and graduated in Department. Nastepnie kontynuowal nauke w Gimnazjum im. He then continued his education at Gymnasium. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu. Seweryn Goszczynski in Nowy Targ.

9. FINGER Edwin Marian , kpt. FINGER Edwin Marian, Cpt. rez., s. Gustawa i Heleny z Keglów, ur. dir, p. Gustav and Helena Keglów, born. 1 VIII 1891 r. w Zakopanem. 1 VIII 1891, in Zakopane. Inzynier, kierownik Wydz. Engineer, Head of Faculty. Technicznego Firmy „Vacumm Oil Company”. Technical Services' Vacumm Oil Company. "

10. GIELCZYNSKI Andrzej , ppor. 10th GIELCZYNSKI Andrew, lieutenant. rez., syn Andrzeja i Katarzyny Bednarskiej, ur. dir, son of Andrew and Catherine Bednarska born. 28 XII 1913 r. w Nowym Targu. 28 XII 1913, in Nowy Targ. Absolwent Gimnazjum w Nowym Targu (1931). Graduate School in Nowy Targ (1931). Do wybuchu II wojny swiatowej pracowal jako kierownik budowy odcinka drogowego w Pieniazkowicach (powiat Nowy Targ). Until the outbreak of World War II he worked as a construction manager in the road section Pieniazkowicach (district of Nowy Targ.)

11. GRUBNER Henryk , ppor. 11th GRUBNER Henry, Lieutenant. rez. s. Maurycego i Rebeki z Fisherów, ur. res s of Maurice and Rebecca Fischers, born. 17 V 1904 r., w Jordanowie. May 17, 1904, the Jordans. Absolwent Panstwowej Szkoly Przemyslowej w Bielsku. National Graduate School of Industry in Bielsko.

12. IGIELSKI Tadeusz Pawel , ppor. 12th IGIELSKI Tadeusz Paul, Lieutenant. rez., s. Wojciecha i Ludwiki z Gawlików, ur. dir, p. Wojciech and Louise from Gawlików, born. 19 XI 1905 roku w Strózach Wyznych, woj. 19 Nov 1905 in Stroze Wyzne, woj. Krakowskie. Cracow. Do wybuchu wojny pracowal w Panstwowym Zakladzie Ubezpieczen Wzajemnych w Nowym Targu. Until the outbreak of war, he worked at State Mutual Insurance Company in Nowy Targ.

13. JAGOSZEWSKI Tadeusz Antoni , por. rez., s. Hieronima i Heleny ze Skapskich, ur. 13th JAGOSZEWSKI Antoni Tadeusz, cf dir, s. of Jerome and Helen Skapskich, born. 18 XII 1897 r. w Nowym Saczu. 18 XII 1897, in Nowy Sacz. Wybitny specjalista chorób pluc, pracowal w Zakopanem, Tuszynku pod Lodzia i Ludwikowie (pow. sremski). Outstanding lung disease specialist, he worked in Zakopane, near Lodz, and Tuszynek Ludwikowo (over Srem).

14. JANICZAK Stanislaw , por. rez., s. Walentego i Anieli z Burmistrzów ur. 14th JANICZAK Stanislaw, cf dir, s. Valentine and Angela was born with the Mayors. 20 VII 1901 r. w Letowni. 20 VII 1901, in Letowni. k. Jordanowa pow. k. Yordanova pow. suski. suski. Czlonek POW. Member of the POW. Uczestnik wojny 1920 r. Absolwent Gimnazjum w Myslenicach.. A participant of the 1920 war in the Graduate School Myslenice ..

15. KALICINSKI Wiktor Franciszek, mjr rez., lekarz patolog, s. Tadeusza i Marii z Burakowskich, ur. 15th KALICINSKI Victor Francis, Maj. dir, pathologist, s. Thaddeus and Burakowskich Maria, born. 18 VIII 1896 r. w Krakowie. 18 VIII 1896 in Cracow. Absolwent nowotarskiego Gimnazjum im. Graduate School of Nowy Targ them. Seweryna Goszczynskiego. Seweryn Goszczynski. W dniu 1 maja 1915 r. zlozyl przedwczesny (wojenny) egzamin dojrzalosci. On May 1, 1915, by premature (war), Exam maturity.

16. KOZIEL Jan , ppor. 16th Jan Kozik, Lieutenant. rez., s. Stefana i Józefy z Zadlów, ur. dir, s. Stephen and Josephine Zadlów, born. 15 IX 1910 r. w Nowym Targu. 15 Sep 1910 in Nowy Targ. Ukonczyl Gimnazjum w Tarnopolu (1929) i Kurs Podchorazych Kawalerii w Grudziadzu (1930). He graduated from high school in Tarnopol (1929) and Cavalry Cadets Course in Grudziadz (1930).

17. NIKIEL MICHAL , ppor. MICHAEL NICKEL 17th, Lieutenant. rez., syn Michala i Marianny z d. Motyków, ur. dir, son of Michael and Marianna nee Motyków, born. 23 IX 1908 r. Nauczyciel, przed wojna pracowal w szkole powszechnej w Radostowicach (powiat pszczynski). 23 September 1908, the teacher before the war he worked in the school in Radostowicach (District pszczynski). Internowany w Kozielsku i zamordowany w Lesie Katynskim. Interned in Kozielsk and murdered in the Katyn Forest.

18. OLAS Feliks , kpt., s. Szymona i Anieli z Nizinskich, ur. 18th OLAS Felix, Cpt., S. Simon and Aniela Nizinskich, born. 3 I 1893 r. w Poroninie. 3 Jan 1893 in Poronin. Po ukonczeniu szkoly powszechnej w rodzinnej miejscowosci, uczeszczal go gimnazjum w Krakowie, a nastepnie podjal studia na Wydziale Prawa UJ. After finishing school in his home town, he attended high school in Krakow, and then began studying at the Jagiellonian University Faculty of Law. Radca w Urzedzie Ministerstwa Skarbu. Counsel in the Office of the Treasury.

19. OLBRYCHTOWICZ Adam , mjr. 19th OLBRYCHTOWICZ Adam, MAJ. rez., syn Jana i Marii, ur. dir, son of John and Mary, born. 22 XII 1892 roku w Jasle. 22 XII 1892 Jaslo year. Absolwent Gimnazjum im. A graduate of Gymnasium. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu. Seweryn Goszczynski in Nowy Targ. Egzamin maturalny zdal w roku 1914. Passed the matriculation examination in 1914.

20. ORAWIEC Franciszek , mjr, s. Jakuba i Bronislawy z Lukaszczyków, ur. 20th Orawiec Francis, Maj., s. James and Bronislawa of Lukaszczyków, born. 11 XI 1896 r. w Poroninie. 11 Nov 1896 in Poronin. W dniu 15 marca 1915 r. zlozyl przedwczesny (wojenny) egzamin dojrzalosci. On March 15, 1915 by premature (war), Exam maturity. Zolnierz Legionów Polskich. A soldier of the Polish Legions.

21. PADLEWSKI-SKORUPKA Juliusz , pplk w st. sp., s. Juliusza i Izabeli z Czerwinskich, ur. 21st Padlewski-SHELLED Julius, Lieutenant-Colonel in st sp, s. Julius and Isabella Czerwinskich, born. 02 III 1908 r. w Brzezanach woj. 02 III 1908, in Brzezany province. Lwowskie. Lviv. Od 16 listopada 1921 do 1927 r. pracowal na stanowisku komendanta Powiatowej Komendy Uzupelnien w Nowym Targu. From November 16, 1921 to 1927, he worked as the commander of the District Headquarters of additions in Nowy Targ.

22. SZCZENIOWSKI Wladyslaw, ppor. Wladyslaw Szczeniowski 22nd, Lieutenant. rez. kaw, s. Stanislawa i Ludwiki ze Swiderskich, ur. dir coffees, p. Stanislaus and Louise from Swiderskich, born. 29 IV 1914 r. w Nasikowcach na Podolu. 29 Apr 1914 in Nasikowcach in Podolia. Uczyl sie w gimnazjach w Rabce, Warszawie (gimnazjum Zamoyskiego) i Zakopanem. He taught in secondary schools in Rabka, Warsaw (Zamoyski Gymnasium) and Zakopane. Tutaj w czerwcu 1935 r. zdal egzamin dojrzalosci typu humanistycznego. Here, in June 1935 passed a humanistic maturity.

23. SZYMANSKI EDMUND , ppor. EDMUND 23rd SZYMANSKI, Lieutenant. rez., syn Józefa i Balbiny z d. Sobkowiaków, ur. dir, son of Joseph and Balbina nee Sobkowiaków, born. 5 IX 1908 roku w Nieswiastowicach (powiat wagrowiecki). 5 Sep 1908 in Nieswiastowicach (District Wagrowiec). Absolwent seminarium nauczycielskiego w Slupcy (1927). A graduate seminar for teachers in Slupcy (1927). Nauczyciel, kierownik Szkoly Powszechnej w Pietruchach. Teacher, Head of Primary School in Pietruchach.

24. SWIETLINSKI Wincenty , por. rez., s. Ignacego i Stefanii z Paszkowskich, ur. 24th SWIETLINSKI Vincent, cf dir, s. Ignatius and Stefania Paszkowskich, born. 25 IX 1907 roku w Noworosyjsku. 25 Sep 1907 in Novorossiysk. Absolwent Gimnazjum w Zakopanem, które ukonczyl egzaminem maturalnym w 1926 r. Graduate School in Zakopane, where he graduated leaving examination in 1926

25. SWITAJ Mieczyslaw , ppor. DAWN 25th Mieczyslaw, Lieutenant. rez., s. Adolfa i Petroneli z Piekarczyków, ur. dir, s. Adolph and Petronela of Piekarczyków, born. 23 VIII 1911 r. w Zakopanem. 23 VIII 1911, in Zakopane. Absolwent Wydzialu Prawa UJ (1938). A graduate of the Faculty of Law at the Jagiellonian University (1938).

26. TOMASZEWSKI Witold , ppor. Witold TOMASZEWSKI 26th, Lieutenant. rez., s. Juliana i Marii z Michalowskich, ur. dir, p. Julian and Maria Michalów, born. 21 IX 1906 r. w Kroscienku n. Dunajcem. 21 Sep 1906, n. Kroscienko Dunajec. Absolwent Wydzialu Chemii Politechniki Lwowskiej, gdzie uzyskal dyplom inzyniera. Graduate Department of Chemistry, University of Lviv, where he earned a degree in engineering.

27. WÓJTOWICZ Marian , pplk. Marian WÓJTOWICZ 27th, Lt.-Col. rez., s. Andrzeja i Marii z Piotrowiczów, ur. dir, s. Andrew and Maria Piotrowiczów, born. 25 III 1892 r. w Suchej Beskidzkiej. 25 III 1892, in Sucha Beskidzka. Absolwent Wydzialu Prawa UJ. Graduated from the Faculty of Law at the Jagiellonian University. Czlonek POW. Member of the POW.

28. ZWINCZAK Jan Rudolf , por. rez., syn Jana i Malgorzaty z d. Bialoniów, ur. ZWINCZAK 28th Jan Rudolf, cf dir, son of John and Margaret nee Bialoniów, born. 1 IV 1901 w Krakowie. 1 Apr 1901 in Krakow. Od 1 wrzesnia 1917 r. do 31 pazdziernika 1917 r. byl czlonkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. From 1 September 1917 to October 31, 1917, was a member of the Polish Military Organisation.WIEZNIOWIE STAROBIELSKA PRISONERS Starobelsk


ZAMORDOWANI W CHARKOWIE
He was murdered in Kharkov

29. ADAMCZYK Zdzislaw , pplk dypl. Zdzislaw Adamczyk 29th, Lt Col. art. Article. st. sp., s. Wladyslawa i Marii z Janiszewskim, ur. st sp, p. Wladyslaw Janiszewskie and Maria, born. 15 IX 1896 w Bursztynie, pow. 15 Sep 1896 in Amber, pow. rohatynski. rohatynski. W Sanoku konczyl osmioklasowe gimnazjum. In Sanok osmioklasowe finished high school. W koncu 1934 r. przeszedl w stan spoczynku i zamieszkal w Zakopanem. At the end of 1934, he retired and settled in Zakopane. W styczniu 1935 r. objal stanowisko wiceburmistrza Zakopanego. In January 1935 he was appointed vice mayor of Zakopane.

30. CHUDOBA Andrzej , ppor. 30th Chudoba Andrew, lieutenant. piech. Piech. rez., s. Jana i Rozalii z Klocków, ur. dir, s. John and Rozalia Blocks, born. 1 X 1907 r. w Nowym Targu. 1 Oct 1907 in Nowy Targ. Absolwent Gimnazjum im. A graduate of Gymnasium. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu, gdzie w 1927 r. zdal mature w terminie letnim. Seweryn Goszczynski in Nowy Targ, where in 1927 he graduated from the summer period.

31. DADEJ Kazimierz , mjr sluz. 31st DADEJ Kazimierz, Maj. serve. zdr. rez., s. Wladyslawa i Kazimiery z Arrtów, ur. zdr. dir, p. Vladislav and Kazimiera with Arrtów, born. 2 X 1886 r. w Drohobyczu. 2 Oct 1886 in Drohobycz. Absolwent UJ. A graduate of the Jagiellonian University. Od 1920 r. pelnil funkcje dyrektora Przeciwgruzliczego Sanatorium Dzieciecego w Zakopanem, mieszczacego sie w willi „Orle” przy ul. From 1920 he was director of anti-Children's Sanatorium in Zakopane, located in the villa, "Eagle" Street. Koscieliskiej oraz willi „Nosal” na Bystrym. Koscieliska and villas, "Nosal" the shrewd.

32. DABROWSKI Romuald Zdzislaw , ppor. 32nd DABROWSKI Romuald Zdzislaw, Lieutenant. br. Br. panc. Panc. rez., s. Wlodzimierza i Ludwiki z Lopatynskich, ur. dir, p. Vladimir and Louise from Lopatynskich, born. 22 II 1901 w Stanislawowie. 22 Feb 1901 in Stanislav. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1925). Graduate University of Lviv (1925). Czlonek POW. Member of the POW. W 1918 r. jako ochotnik walczyl na froncie ukrainskim. In 1918 he fought as a volunteer on the Ukrainian front. Byl czlonkiem komisji plebiscytowej na Spiszu i Orawie (1920). He was a member of the plebiscite in the Spis region and Orava (1920).

33. DRUCIAK Zygmunt , ppor. The 33rd Brad Zygmunt, Lieutenant. piech. Piech. posp. POSP. rusz., s. Blazeja i Anny z Widuchów, ur. move., p. Blaise Widuchowa and Anna, born. 30 IV 1882 r. w Kroscienku nad Dunajcem. 30 Apr 1882 in Kroscienko Dunajec River. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego. Graduate Teacher Training Seminar.

34. FEDKOWICZ-HORODYNSKI Marian Aleksander , ppor. 34th Fedkowicz-Horodynski Marian Alexander, Lieutenant. art. Article. rez., s. Otomara i Jadwigi z Chudzikiewiczów, ur. dir, p. Otomara Chudzikiewiczów and Jadwiga, born. 15 VIII 1910 r. w Radymnie, pow. 15 VIII 1910, in Radymno, pow. jaroslawski. Yaroslavl. Absolwent Gimnazjum w Zakopanem , które skonczyl zadanym egzaminem maturalnym w 1929 r. Graduate School in Zakopane, which ended up leaving exams given in 1929

35. FILAS Stanislaw Franciszek , kpt. 35th FILAS Stanislaw Franciszek, Cpt. art., s. Wojciecha i Wiktorii z Parów, ur. Article., p. Adalbert and Victoria Peers, born. 1 V 1899 w pow. 1 May 1899 in the district. nowotarskim. Nowy Targ. Ukonczyl Szkole Podchorazych Artylerii (1920) oraz Szkole Wysokogórska w Zakopanem (1921). He graduated from the Artillery School (1920) and climbing school in Zakopane (1921).

36. FISCHER Karol , por. int. 36th Charles FISCHER, int cf. st. sp., s. Jakuba i Malgorzaty, ur,. st sp, s. James and Margaret, born. 2 IX 1882 roku w Wiesenbergu, pow. 2 Sep 1882 in Wiesenbergu, pow. zólkiewski. Zolkiewski. W Wojsku Polskim od 1918 r. w kwatermistrzostwie Armii Wschód we Lwowie i oficer kasowy Brygady Strzelców Podhalanskich w Nowym Targu (1919). In Polish Army since 1918 in East kwatermistrzostwie Army officer in Lviv and cash Podhale Rifle Brigade in Nowy Targ (1919).

37. GRUSZECZKA Ignacy , kpt. 37th Gruszeczka Ignatius, Cpt. rez. s. Pawla i Marii z d. Fuja, ur. res s. Paul and Mary nee Fuja, born. 1 II 1888 roku w Zembrzycach pow. 1 Feb 1888 in Zembrzyce pow. suski. suski. Absolwent Szkoly Oficerskiej (1919). Graduate School Officers (1919).

38. IZWORSKI Stanislaw , mjr rez., s. Michala i Marii z Imreczaków, ur. 38th Evolutionary Stanislaw, Maj. dir, s. Michael and Maria Imreczaków, born. 7 XII 1892 roku w Porebie Wielkiej. 7 XII 1892 year Poreba Wielka. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego i Centralnej Szkoly Strzelan w Toruniu. Teachers Seminary and Graduate School of the Central Range in Torun.

39. JAKUBOWSKI Olgierd , kpt. 39th JAKUBOWSKI Olgierd, Cpt. geogr., s. Antoniego i Amelii z Sokolowskich, ur. geogr., s. Anthony and Amelia Sokolowskich, born. 8 IX 1897 roku w Borysowie. 8 Sep 1897 in Boris. Czlonek dwustronnej polsko-slowackiej Komisji Delimitacyjnej, ustalajacej przebieg poludniowej granicy jesienia 1938 r. Member of the Polish-Slovak bilateral delimitation of the Commission, setting the course of the southern border of the autumn 1938

40. JANAS Julian , ppor., s. Jana i Marianny z Mrozów, ur. 40th Janas Julian, Lieutenant., S. John and Marianna frost born. 26 III 1915 r. w Stryszawie pow. 26 III 1915, in Stryszawa pow. suski. suski. Absolwent Szkoly Podoficerów Kawalerii (1938). Graduate School of Non-Commissioned Officer Cavalry (1938).

41. JANOWIEC Andrzej , por. wet. Andrew furze 41st, cf Vet. rez., s. Jana i Zofii z Karkulów, ur. dir, s. John and Sophia Karkulów, born. 24 X 1890 r. w Rabce-Zarytem. 24 Oct 1890 in Rabka-Zarytem. Absolwent Gimnazjum w Nowym Targu (1912) i Akademii Weterynaryjnej we Lwowie (1926). Graduate School in Nowy Targ (1912) and the Veterinary Academy in Lviv (1926). Lekarz weterynarii z Rabki Zdroju. Veterinarian Rabka Zdroj.

42. KAMINSKI Waclaw , por. art., s. Stanislawa i Wiktorii z Serafinów, ur. 42nd KAMINSKY Albert, cf., P. Stanislaw and Victoria and Seraphim, born. 4 II 1910 r. w Poroninie. 4 Feb 1910 in Poronin. Absolwent Panstwowego Gimnazjum w Jasle (1929) i Szkoly Podchorazych Artylerii (1932). National Graduate School in Jaslo (1929) and School of Artillery (1932).

43. KRAHELSKI Stanislaw Kazimierz , rtm. 43rd Krahelska Stanislaw Kazimierz, Capt.. kaw, s. Mieczyslawa i Antoniny z Korczyków, ur. coffees, p. Mieczyslaw and Antonina Korczyków, born. 11 I 1899 roku w Ulasowszczyznie, pow. 11 Jan 1899 in Ulasowszczyznie, pow. Wolkowyski. Volkovysk. Jesienia 1938 r. wraz z Dywizjonem Rozpoznawczym 10 BK wszedl w sklad Grupy Operacyjnej „Podhale”. In autumn 1938, with 10 Brigade reconnaissance Squadron became part of Operational Group "Podhale". W dniu 27 listopada 1938 r. uczestniczyl przejmowaniu Suchej Góry i Glodówki na Orawie do Polski. On 27 November 1938 attended by taking Sucha Góra and fasting in the Orava region to Polish. We wrzesniu 1939 r. dca szw. W dywizjonie rozpoznawczym 10 BK walczyl w bitwie pod Jordanowem. In September 1939 the Squadron leader szw. distinctive 10 Brigade fought at the Battle of Yordanov.

44. LASSOTA Jan , ppor., s. Piotra i Kingi z Grzebieniarzów, ur. Lassota 44th Jan, Lieutenant., S. Peter and Kinga from Grzebieniarzów, born. 6 II 1916 r. w Poroninie. 6 Feb 1916 in Poronin. Absolwent Szkoly Podchorazych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Graduate School Cadet Corps in the Ostrow Mazowiecka. Sluzyl w 1 psp. He served in a psp. We wrzesniu 1939 r. dca. In September 1939 the leader. plutonu w 156 pp rez. 156 pp plutonium res

45. LUBELSKI Michal Franciszek , kpt. Francis Michael LUBLIN 45th, Cpt. int. int. st. sp., ur. st sp, born. 29 IX 1882 roku w Pawlowicach, pow. 29 Sep 1882 in Pawlowice, pow. jaroslawski. Yaroslavl. Absolwent seminarium nauczycielskiego i austriackiej szkoly oficerskiej. A graduate seminar for teachers and officers of the Austrian school. Od 1928 roku w stanie spoczynku, przynalezny do Powiatowej Komendy Uzupelnien w Nowym Targu. Since 1928 the rest, belonging to the District Headquarters additions in Nowy Targ.

46. NENKO Stanislaw , ppor., s. Franciszka i Tekli z d. Sienka, ur. 46th NENKO Stanislaw, Lieutenant., S. Francis and Thecla nee Sienka, born. 6 I 1917 r. w Nowym Targu. 6 I, 1917 in Nowy Targ. W 1935 r. ukonczyl w rodzinnej miejscowosci gimnazjum. In 1935 he graduated from high school in his home town. W czasie kampanii wrzesniowej walczyl w I batalionie 156 pp. During the September campaign fought in the battalion, 156 pp. rezerwy. reserve.

47. OKECKI Kazimierz Józef Maria , ppor. 47th OKECKI Kazimierz Maria Joseph, Lieutenant. art. Article. rez., s. Stanislawa i Anny z Horodynskich, ur. dir, p. Stanislaw and Anna Horodynskich, born. 18 IX 1909 roku we Lwowie. 18 Sep 1909 years in Lviv. Absolwent gimnazjum w Zakopanem (1928) i Szkoly Podchorazych Rezerwy Artylerii we Wlodzimierzu Wolynskim (1933). Graduate school in Zakopane (1928) and the Reserve Officers School of Artillery in the Volyn Vladimir (1933).

48. OSKARBSKI Franciszek , ppor., s. Józefa i Antoniny, ur. 48th OSKARBSKI Francis, Lieutenant., S. Joseph and Antoinette, born. 30 X 1914 r. w Makowie Podhalanskim pow. 30 Oct 1914 in Makow Podhalanskie pow. suski. suski. Absolwent Gimnazjum w Tarnowie (1934) i Dywizyjnego Kursu Podchorazych rez. piechoty prze 21 Dywizji Piechoty Górskiej (1936). Graduate School in Tarnow (1934) and Cadet Course Dywizyjnego infantry reserve FOR IN 21 Mountain Infantry Division (1936).

49. PACZOSKI Tadeusz , por. rez. kaw., s. Aleksandra i Kazimiery z Kosterkiewiczów, ur. 49th PACZOSKI Tadeusz, cf dir coffees., S. Alexander and Kazimiera with Kosterkiewiczów, born. 11 I 1905 r. w Makowie Podhalanskim pow. 11 Jan 1905 in Makow Podhalanskie pow. suski. suski. Absolwent Gimnazjum Klasycznego w Nowym Saczu (1925), Wydzialu Prawa i Administracji UJ (1931) Prokurator Sadu Okregowego w Rzeszowie. Graduate School of Classical in Nowy Sacz (1925), Law and Administration Faculty, Jagiellonian University (1931) the Court of the District Attorney in.

50. PANCZAKIEWICZ Leon mjr, s. Józefa i Elenory z Szyszków, ur. 50th PANCZAKIEWICZ Leon Major, s. Joseph and Elenora of Shishkov, born. 16 V 1897 r. w Nowym Targu. May 16, 1897 in Nowy Targ. W rodzinnej miejscowosci konczy szkole powszechna, a nastepnie kontynuuje nauke w Panstwowym Gimnazjum im. In his native village of universal school ends and then continue their studies at the National Gymnasium. Seweryna Goszczynskiego. Seweryn Goszczynski. W 1938 r. przeniesiony zostaje do Departamentu Kawalerii we Ministerstwie Spraw Wojskowych w Warszawie. In 1938 he shifted to the Department of Cavalry in the Ministry of Military Affairs in Warsaw.

51. RABSKI Jan , ppor. Rabski 51st Jan, Lieutenant. art., s. Jana, ur. Article., s. John, born. 1 IV 1915 r. w Rabie Wyznej. 1 Apr 1915 in Raba Wyzna. Absolwent Panstwowego Gimnazjum im. A graduate of the National Gymnasium. Stanislawa Staszica w Lublinie (1934), Kursu unitarnego w Szkole Podchorazych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Stanislaus and Technology in Lublin (1934), A Course in the School of Cadets unitary Infantry Ostrow Mazowiecka.

52. SCHUSTER Alojzy , pplk art. 52nd SCHUSTER Aloysius, Lt. Col. Articles. st. sp., s. Ludwika i Julii z Wasyanowiczów, ur. st sp, s., and Julia Louis Wasyanowiczów, born. 17 III 1890 r. w Makowie Podhalanskim. 17 III 1890, in Makow Podhalanskie. W latach 1910-1918 sluzyl w armii astro-wegierskiej. From 1910-1918 he served in the army, astro-Hungarian Empire. W Wojsku Polskim od 1918 r. Uczestnik wojny 1918-1921 w 5 Batalionie Obronców Lwowa i 5 pp. In Polish Army since 1918 Participant of the war from 1918 to 1921 in 5 Battalion Defenders of Lviv and 5, pp. Po wojnie sluzyl w 6 dak i 5 dak, jako Rejonowy Inspektor Koni w Skierniewicach. After the war he served in 6 and 5 dak dak, as the District Inspector of horses in Skierniewice. Pplk ze starszenstwem 15 sierpnia 1924 r. Lieutenant-Colonel to the seniority of the August 15, 1924

53. STYRCZULA Stanislaw , pplk dypl. 53rd STYRCZULA Stanislaus, Lt Col. piech, s. Andrzeja i Reginy z Marusarzów, ur. Piech, s. Andrew and Regina with Marusarzów, born. 4 V 1894 r. w Koscielisku. 4 May 1894 in Koscielisko. Czlonek Druzyn Podhalanskich. Member of the Highland teams. Od 1914 r. zolnierz Legionów Polskich. Since 1914, a soldier of the Polish Legions. We wrzesniu 1939 r. dca. In September 1939 the leader. 164 pp rez. ranny. 164 pp res. wounded. Odznaczony Krzyzem Virtuti Militarii 5 klasy. Decorated with Virtue Militari 5th class.

54. THIENEL Zenon , ppor. Zenon THIENEL 54th, Lieutenant. sap. sap. rez., s. Józefa i Jadwigi z Mezynskich, ur. dir, s. Joseph and Jadwiga Mezynskich, born. 25 V 1904 roku w Tarnopolu. 25 May 1904 in Tarnopol. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1928) i Szkoly Podchorazych Rezerwy saperów (1932). Graduate University of Lviv (1928) and the Reserve Officers School sappers (1932). Przydzielony do 1 baonu mostów kolejowych. Assigned to a battalion of railway bridges. Inzynier budowy dróg i mostów, pracownik kierownictwa przebudowy stacji kolejowej w Zakopanem. Engineer for the construction of roads and bridges, an employee of the management restructuring the railway station in Zakopane.

55. TURKOWSKI Brunon , por. sl. zdr. rez., s. Wladyslawa i Wandy ze Stepkowskich, ur. 55th Turkowski Bruno, cf sl. zdr. dir, p. Wladyslaw and Wanda from Stepkowskich, born. 6 X 1899 r. w Niemce pow. 6 Oct 1899, the Germans pow. bedzinski. Bedzin. W Wojsku Polskim od 1918 r. Internista z Zakopanego., lekarz Sanatorium Akademickiego. The Polish Army since 1918 Internist of Zakopane., Academic sanatorium physician.

56. WIR-KONAS Alojzy , plk piech., s. Antoniego i Wiktorii z Plaszczaków, ur. 56th WIR-Konas Aloysius, Col. haste., S. Anthony and Victoria Plaszczaków, born. 13 V 1894 r. w Makowie Podhalanskim. 13 May 1894 in Makow Podhalanskie. Ukonczyl gimnazjum w Krakowie i Wydzial Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellonskiego. He graduated from high school in Krakow and the Jagiellonian University Department of Philosophy. We wrzesniu 1939 r. zostal dowódca 38 Dywizji Piechoty rez. Odznaczony Krzyzem Virtuti Militarii 5 klasy. In September 1939 he became commander of 38 Infantry Division res Decorated with Virtue Militari 5th class.

57. WÓJCIK Wojciech Stanislaw, pplk sl. st., s. Józefa i Katarzyny z d. Porebska, ur. Stanislaw Wojciech WOJCIK 57th, Lt. Col. sl. st, s. Joseph and Catherine nee Porebska, born. 23 IV 1897 r. w Zloczowie. 23 Apr 1897 in Zloczow. We wrzesniu 1939 r. dowódca 1 pp Korpusu Ochrony Pogranicza walczacego na Wysokiej k. Jordanowa. In September 1939, pp commander of a Border Protection Corps fighting on High near Yordanova. Odznaczony byl Krzyzem Virtuti Militarii IV i V klasy. He was awarded a Cross of Virtue Militari IV and V classes.

WIEZNIOWIE OSTASZKOWA PRISONERS OstashkovZAMORDOWANI W MIEDNOJE
He was murdered in Mednoye

58. BELTOWSKI Józef , por. piech. 58th BELTOWSKI Joseph, cf haste. st. spocz., syn Hieronima i Anny Romanskich, ur. st buried., son of Jerome and Anne Romance, born. 19 II 1888 roku w Nowym Targu. 19 Feb 1888 in Nowy Targ. Absolwent seminarium nauczycielskiego. A graduate seminar for teachers. W latach 1912-1914 w Druzynach Sokolich, plutonowy, instruktor w Druzynach Podhalanskich. In the years 1912-1914 in teams Sokole, platoon, an instructor in the Highland teams. W czasie I wojny swiatowej w armii austro-wegierskiej. During World War I Austro-Hungarian army.

59. BOBEK Józef , posterunkowy PP, syn Andrzeja i Katarzyny, ur. 59th BOBEK Joseph Constable PP, son of Andrew and Catherine, was born. 4 IX 1912 roku w Nowym Targu. 4 Sep 1912 in Nowy Targ. Ukonczyl szesc klas gimnazjum. He graduated six classes of high school. W Policji Panstwowej od 25 kwietnia 1936 r. , jako Kandydat Kontraktowy na Szeregowego PP. The State Police since April 25, 1936, as a candidate for Serial Contracts PP.

60. CZUB Jan , przod., S. Jakuba i Zofii ze Stefanskich, ur. CZUBAJ 60th Jan, front., S. James and Sophia from Stefanskich, born. 23 VI 1897 w m. Chelmiec Polski. 23 Jun 1897 m. Chelmiec Polish. WI wojnie swiatowej w armii austriackiej. In World War in the Austrian army. Od 5 listopada 1918 r. w Zandarmerii Krajowej Polskiej. From 5 November 1918 the Polish National Police. W Policji od 1 grudnia 1919 r. Przodownikiem mianowany 1 lipca 1930 r. Sluzbie pelnil w województwie krakowskim, jako komendant Posterunku Poronin do 22 marca 1933 r. Police from December 1, 1919 Przodownikiem appointed 1 July 1930, the Service performed in the province of Krakow, as commander Poronin Post, March 22, 1933

61. DRANKA Franciszek , straznik Sluzby Wieziennej, s. Wojciecha i Anny z Gorczyców, ur. 61st Drank Francis, guardian of the Prison Service, p. Wojciech and Anna mustard, born. 11 II 1899 r. w Harklowej. 11 Feb 1899 in Harklowa. Uczestnik walk w l. 1918-1920. Participant battles in the years 1918-1920. W wieziennictwie od 1932 r. We wrzesniu 1939 r. funkcjonariusz wiezienia w Jasle. In the prison since 1932 in September 1939, the prison officer in Jaslo.

62. GAL Józef , posterunkowy PP, s. Ludwika i Magdaleny z d. Rubis, ur. 62nd GAL Joseph, Constable, PP, p. Louis and Magdalena nee Rubis, born. 11 IX 1912 roku w Dlugopolu. 11 Sep 1912 in Dlugopole. Szkole powszechna ukonczyl w rodzinnej miejscowosci. Graduated from elementary school in his native village. Nastepnie byl sluchaczem Gimnazjum im. Then he was a student Gymnasium. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu. Seweryn Goszczynski in Nowy Targ. Tutaj w roku 1933 r. zdal egzamin maturalny. Here, in the year 1933, passed the matriculation examination. Sluzbe wojskowa odbyl jako podchorazy w 4 pulku strzelców podhalanskich w Cieszynie. Military service was as a cadet in the 4th Regiment of Riflemen in Cieszyn.

63. KARCZEWICZ Michal , st. post., s. Jana i Katarzyny z Stejderów, ur. 63rd Karczewicz Michael, senior post., S. John and Catherine Stejderów, born. 15 I 1891 r. w Lopusznej. 15 Jan 1891, the anglers. We wrzesniu 1939 r. pelnil sluzbe na Posterunku Rohatyn. In September 1939 he served at the police station Rohatyn.

64. KORYGA Józef , post., s. Marcina i Agnieszki, ur. 64th KORYGA Joseph Post., S. Martin and Agnes, born. 19 I 1898 r. w Debnie. 19 Jan 1898 in Debno. W policji od 1922 r. We wrzesniu 1939 r. pelnil sluzbie na Posterunku w Biezanowie. From police since 1922 in September 1939 he was serving in the post in Biezanów.

65. MASTALSKI Jan , przod., s. Jakuba i Zofii, ur. Mastalski 65th Jan, front., S. James and Sophia, born. 2 I 1892 r. w Szczawnicy. 2 I, 1892, in Szczawnica. W Policji od 1 grudnia 1919 r. Sluzbe pelnil w woj. Police from 1 December 1919, the Service performed in the province. Krakowskim. Krakowski. We wrzesniu 1939 r. na Posterunku w Kamienicy pow. In September 1939, at the police station in the tenement area. Limanowski na stanowisku komendanta. Limanowski as a commander.

66. OLESZKIEWICZ Wladyslaw , st. strazn. Wladyslaw 66th Oleson, Senior Strazne. Sluzby Wieziennej, s. Szymona i Zofii z Wojnarowczów, ur. Prison Service, s. Simon and Sophia Wojnarowczów, born. 2 VIII 1898 r. w Harklowej. 2 VIII 1898, in Harklowa. W czasie I wojny swiatowej w armii austro-wegierskiej. During World War I Austro-Hungarian army. Uczestnik wojny 1920 r. Sluze pelnil w wiezieniu Sadu Powiatowego w Jasle. A participant of the 1920 war he was in prison I serve the District Court Jaslo.

67. ORSZULAK Józef , Post., s. Michal i Katarzyny, ur. 67th ORSZULAK Joseph Post., S. Michael and Catherine, was born. 1899 r. w Dzianiszu. 1899 in Dzianiszu. Co najmniej od 1936 r. pelnil sluzbe w Policji Panstwowej woj. At least since 1936, he served in the State Police province. Stanislawowskiego. Stanislawow. Ostatnio w powiecie tlumackim na Posterunku w Oleszowie. Recently in the county at the police station in tlumackim Oleszowie. We wrzesniu 1939 r. na Posterunku w Tysmienicy. In September 1939, at his post in Tysmienica.

68. PAWLITKA Jan Hubert , post., s. Boleslawa i Marty, ur. 68th PAWLITKA John Hubert, post., P. Boleslaw and Martha, born. 3 XI 1900 r. w Suchej. 3 Nov 1900 in Sucha. Co najmniej od 1936 r. sluzyl w Policji Panstwowej woj. At least since 1936, he served in the province of the State Police. Poleskiego. Polesie.

69. PIATEK Jan Andrzej , przod., s. Franciszka i Marii z Flagów, ur. FRIDAY 69th Jan Andrzej, front., S. Francis and Mary with a flag, was born. 23 XI 1889 r. w Suchej. 23 Nov 1889 in Sucha. W czasie I wojny swiatowej w armii austro-wegierskiej. During World War I Austro-Hungarian army. Od 1933 r. instruktor w IV Komisariacie miasta Lwowa. Since 1933, an instructor in the fourth Commissariat of Lviv.

70. TOMALA Franciszek , post., s. Marcina, ur. 70th TOMALA Francis post., P. Martin, born. 8 X 1908 r. w Witowie. 8 Oct 1908 in Witów. We wrzesniu 1939 r. pelnil sluzbe na Posterunku w Boremlu pow. In September 1939 he served at the police station in Boremlu pow. dubienskim. dubienskim.

71. TRZOP Edward , st. post., S. Stanislawa i Marianny, ur. 71st Trzop Edward, senior post., S. Stanislaus, and Marianne, born. 13 X 1903 r. w Stryszawie. October 13, 1903 in Stryszawa. Do sluzby w policji przyjety 16 stycznia 1929 r. przez Komede Wojewódzka w Brzesciu nad Bugiem. For police service adopted on 16 January 1929, by who initiated Komeda's Office in Brest on the Bug. Przez wiele lat w policji woj. For many years the province of the police. Poleskiego. Polesie. W styczniu 1938 r. skierowany do II Komisariatu w Brzesciu nad Bugiem i tam zastal gio wybuch wojny. In January 1938, addressed to the Second Police Station in Brest on the Bug, and there he found gio war.

72. ZACHWIEJA Antoni , st. przod., s. Jakuba i Rozalii z Jamów, ur. 72nd Zachwieja Antoni, st front., S. Jacob and Rosalie from chamber views, was born. 23 VI 1895 r. w Szczawnicy. 23 Jun 1895 in Szczawnica. Od 10 sierpnia 1913 r, w Zwiazku Strzelecki. Since August 10, 1913, from the Association of Shooting. W policji od 1 sierpnia 1920 r. We wrzesniu 1939 r. w Komisariacie w Boryslawiu pow. From police since 1 August 1920, September 1939, the Commissariat in Boryslaw pow. drohobycki. Drohobycz.
WIEZNIOWIE OBOZU Prisoners?

ZAMORDOWANI W 1940 R. Murdered in 1940

73. BOBER Stanislaw, nauczyciel matematyki w Gimnazjum „Szarotka” w Zakopanem 73rd BOBER Stanislaw, a mathematics teacher at the Gymnasium, "Edelweiss" in Zakopane

74. CZERWINSKI Józef , wach. 74th CZERWINSKI Joseph, matters. zandarmerii, syn. gendarmerie, son. Kazimierza, ur. Casimir, born. 1896 r. Ozeniony z Maria z d. Rokicka. 1896, He married to Maria nee Rokicka. Mial syna Kazimierza i córke Antonine. He had a son and a daughter, Antoinette Casimir. Rozstrzelany 26 czerwca 1941 r. we Lwowie w czasie likwidacji wiezienia przy ul. Shot on 26 June 1941 in Lviv during the liquidation of the prison at. Lackiej. Lacki.

75. IWAN Stanislaw , s. Jana i Agnieszki, ur. IWAN Stanislaw 75th, s. John and Sarah, born. 2 III 1913 roku w Pieniazkowcach. 2 III 1913 Pieniazkowcach year. Absolwent Gimnazjum im. A graduate of Gymnasium. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu. Seweryn Goszczynski in Nowy Targ. Tutaj tez w roku 1933 zlozyl egzamin maturalny. Here also in 1933 by the matriculation examination. Student Wydzialu Rolniczego UJ (w roku szkolnym 1937/1938). Prawdopodobnie zamordowany w Katyniu Student Faculty of Agriculture of the Jagiellonian University (the school year 1937/1938). Probably murdered in Katyn

76. BUDZYK TADEUSZ , z Nowego Targu, l. 28, zolnierz WP, Prawdopodobnie zamordowany w Katyniu WILLY BUDZYK 76th, from Nowy Targ, age 28, Army
View user's profile
Send private message
Send e-mail
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    PolishOrigins Forum Index -> Polish Gorals - Highlanders All times are GMT - 5 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB ©

© 2009-2022 COPYRIGHTS BY THE OWNER OF POLISHORIGINS.COM